Υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας στο ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου - 07/12/2011
Γράφει ο/η Παιδαγωγική Ομάδα   
06.12.11
Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης,διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης γα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΙΟΥ: «Ένα Κ.Π.Ε για το παιδί μου».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ? ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«Υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας στο ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου».

 

 

 

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης γα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΙΟΥ: «Ένα Κ.Π.Ε για το παιδί μου».

 

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα μέλη των Δ.Σ. και απλά μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Χίου, με σκοπό την επιμόρφωσή τους για τη δομή, την οργάνωση, τη λειτουργία, τους στόχους και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου αλλά και την προσφορά και τη δράση του στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

 

Στόχος είναι οι γονείς να γνωρίσουν το σύνολο του υλικού (γνώσεις, δεξιότητες κ.λ.π.) που λαμβάνουν τα παιδιά τους από τα Εκπ/κά Προγράμματα του Κ.Π.Ε να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι και να συμβάλουν με τη στάση τους στην εμπέδωση, καλλιέργεια και αξιοποίηση του στην καθημερινή ζωή.

 

Πληροφορίες-αιτήσεις στην Ένωση Γονέων Χίου στον Κο Γιάννη Τζήκα και στο τηλέφωνο 6973438243.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 

 

 

 O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.

 
Τελευταία ανανέωση ( 16.08.12 )