Ιωάννης Προδρόμου, Καθηγητής Αγγλικής ΠΕ06, M.Α.


ΣΠΟΥΔΕΣ
2004, The University of Sheffield, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Μ.Α. in English Literature»

1997 – 2001, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2007 -
        :  Μέλος της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Ομηρούπολης.
2005 – 2007:
Καθηγητής Αγγλικής σε σχολεία του Ν. Ηρακλείου Κρήτης (Γυμνάσιο Θραψανού, Λύκειο Βιάννου, Καλλιτεχνικό Σχολείο).