Φλόμος, Γαλατσίδα, Ευφορβία [ Euphorbia]

Χαρακτηριστική και περίεργη είναι η ταξιανθία που μοιάζει με κύπελλο και ονομάζεται κυάθιο. Ένα κυάθιο δίνει την εντύπωση ενός μόνο άνθους, ενώ πρόκειται για ταξιανθία. Τα άνθη μέσα στο κυάθιο δεν είναι τυπικά , αλλά ελλιπή , μονογενή [ αρσενικά και θηλυκά ] . Όλα τα είδη έχουν γαλακτώδη χυμό που είναι συνήθως καυστικός και δηλητηριώδης. Τον χρησιμοποιούν οι λαθραλιείς για νάρκωση ψαριών . περιλαμβάνεται στα γνωστά φυτά ως Γαλατσίδες [ μετά από πλήγωση των στελεχών τους εκκρίνεται ένα συνήθως δηλητηριώδες , καυστικό , παχύρευστο , γαλακτώδες υγρό] . Ο Ιπποκράτης το θεωρούσε υπεύθυνο για τη ελονοσία.